Pobieranie materiału do badań mykologicznych

Jeżeli występują określone problemy skóry głowy, należy wykonać badania.

W tym celu należy pobrać najpierw materiał do przeprowadzenia badań. Polega to głównie na użyciu specjalnego narzędzia i umieszczeniu materiału w hermetycznym opakowaniu. Następnie próbkę wysyła się do laboratorium. Gdy znane są wyniki, można poczynić dalsze kroki. Czasami materiał zostaje poddany dalszym badaniom lub hodowli (grzyby, pleśnie). Na tej podstawie jest stworzony antybiogram, aby dobrze wstrzelić się z antybiotykiem w przypadku wykrycia grzybów, pleśni i innych dermatoz.