Pobieranie materiału do badań genetycznych

W tym celu należy pobrać najpierw materiał do przeprowadzenia badań.

Polega to głównie na użyciu specjalnego narzędzia i umieszczeniu materiału w hermetycznym opakowaniu. Następnie próbkę wysyła się do laboratorium. Gdy znane są wyniki, można poczynić dalsze kroki. Od niedawna jest dostępne badanie genetyczne w kierunku sprawdzenia posiadania genu ŁZS i ŁUSZCZYCY. Takie badanie robimy pobierając wymaz z policzka.